Dotacje unijne

Rozstrzygnięcie Przetargu

LUBEX JAN WŁADYKA zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1023165

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia została określona w drodze szacowania ceny.

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej Dotacje unijnce Dotacje unijnce

Informacje o firmie

"Lubex" Galwanotechnika

ul. Cukrowa 12f, 71-004 Szczecin, Polska

Tel. +48 502 500 762, +48 501 572 141, lubex[at]lubex-galwanotechnika.pl